Badania lekarskie

Kandydatów na kierowców

W celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem kat A, B, C, C+E, D

Kierowców zawodowych

W celu przedłużenia uprawnień do wykonywania zawodu

Badania wstępne do pracy

Badania z zakresu medycyny pracy w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Badania okresowe do pracy

Badania w celu przedłużenia przeciwwskazań do wykonywania zawodu