Badania Lekarskie

Zapraszamy na wykonanie badań lekarskich

Kierowców zawodowych

Pracowników w ramach badań wstępnych do pracy

Kandydatów na kierowców

Pracowników w ramach badań okresowych do pracy

Istnieje również możliwość wykonania badania psychotechnicznego a także szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców

Zapraszamy na wykonanie badania lekarskiego

Tel: 795 822 967

Click Here