Badania na broń

Szanowni Państwo, zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń. Obsługujemy Osoby z całej Polski ponieważ współpracujemy z organami w każdym województwie! 
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 795 822 967
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Badania na broń są niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń. Badania na broń sportową oraz kolekcjonerską są wydawane bezterminowo. Natomiast badania do obrotu bronią oraz do broni myśliwskiej należy powtarzać co 5 lat.

Badania te mogą Państw u nas wykonać kompleksowo w każdy poniedziałek oraz piątek po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 795 822 967

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

 • uprawiasz strzelectwo sportowe
 • masz patent strzelecki
 • masz licencję strzelecką
 • bierzesz udział w zawodach strzelectwa sportowego.
 • chcesz ćwiczyć strzelanie posługując się własną bronią sportowa
 • starasz się o pozwolenie na zakup broni sportowej
 • masz broń sportową, chcesz dokupić kilka dodatkowych jednostek

Dopuszczenie do posiadania broni sportowej nie wymaga badań okresowych. Oznacza to, że wystarczy, że osoba zainteresowana przedłoży do Wojewódzkiej Komendy Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne podczas pierwszorazowego składania dokumentacji o pozwolenie do celów sportowych i tych orzeczeń nie trzeba odnawiać.

Badania te mogą Państw u nas wykonać kompleksowo w każdy poniedziałek oraz piątek po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 795 822 967

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

 • jesteś kolekcjonerem
 • chcesz mieć broń kolekcjonerską
 • chcesz ćwiczyć strzelanie posługując się własną bronią kolekcjonerską
 • chcesz wystąpić o pozwolenie na posiadanie broni kolekcjonerskiej

Dopuszczenie do posiadania broni kolekcjonerskiej nie wymaga badań okresowych. Oznacza to, że wystarczy, że osoba zainteresowana przedłoży do Wojewódzkiej Komendy Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne podczas pierwszorazowego składania dokumentacji o pozwolenie do celów sportowych i tych orzeczeń nie trzeba odnawiać

Badania te mogą Państw u nas wykonać kompleksowo w każdy poniedziałek oraz piątek po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 795 822 967

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są konieczne gdy:

 • jesteś myśliwym,
 • starasz się o zaświadczenie uprawniające do nabycia broni myśliwskiej
 • masz broń myśliwską i starasz się o rozszerzenie pozwolenia na broń.

Od 1 kwietnia 2023 r., posiadaczy broni palnej do celów łowieckich będą obowiązywać okresowe badania psychologiczne i lekarskie. Oznacza to, że do tego terminu należy złożyć w Wojewódzkiej Komendzie Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne uprawniające do korzystania z broni. Takie orzeczenie jest ważne na okres 5 lat. Po upływie tego terminu do Komendy Policji należy złożyć kolejne orzeczenie lekarskie i psychologiczne przedłużające uprawnienia na kolejny okres 5 lat.

Badania te mogą Państw u nas wykonać kompleksowo w każdy poniedziałek oraz piątek po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 795 822 967

Badania psychologiczne i lekarskie są potrzebne gdy:

 • prowadzisz pokazy fajerwerków
 • prowadzisz pokazy sceniczne i pirotechniczne, pokazy weselne
 • masz sklep z fajerwerkami, petardami, zimnymi ogniami, pracujesz przy produkcji fajerwerków
 • jesteś pracownikiem sklepu myśliwskiego
 • ubiegasz się lub posiadasz pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Badanie te należy powtarzać co 5 lat.

Dokumenty prawne:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .
USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Niniejsze badania mogą Państw u nas wykonać kompleksowo w każdy poniedziałek oraz piątek po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod numerem 576 000 261

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

twoja firma stara się o koncesję na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • jesteś osobą ubiegającą się lub posiadającą prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnioną przy wytwarzaniu i obrocie
 • materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • jesteś przedsiębiorcą, masz dostęp, przechowujesz materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • jesteś pracownikiem firmy posiadającej koncesję na wytwarzaniu i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Badanie psychologiczne i lekarskie należy powtarzać co 5 lat.

Dokumenty prawne:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1).
OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Przewiń na górę