Badania Psychotechniczne

W naszej placówce można wykonać badania psychotechniczne

Kierowców zawodowych

– kandydatów na kat. C, C+E, D, D+E

– odnawiających ważność prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E

– instruktorów nauki jazdy

– egzaminatorów techniki jazdy

– kierowców taxi

Na potrzeby zakładu pracy

– badania psychotechniczne na potrzeby pracodawcy (np. kierowców kat. B, operatorów, osób pracujących na wysokości)

– badania psychologiczne sprawdzające kompetencje pracownicze wymagane na danym stanowisku pracy – diagnoza psychologiczna w tym zakresie może stanowić istotne wsparcie dla pracodawcy w procesie rekrutacji pracownika na określone stanowisko

Osób skierowanych przez starostę

– osób zatrzymanych przez policję z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu,

– osób uznanych za sprawców wypadków drogowych,

– osób, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych

Na potrzeby OSP

– strażaków,

– kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Osób skierowanych przez lekarza

– osoby kierujące samochodem kat. B w celach służbowych

– operatorzy maszyn, sprzętu budowlanego, koparek, ciągników, suwnic, żurawi wieżowych itp.

– osoby wykonujące pracę na wysokości,

– inne – zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy

Badania funkcji wzrokowych

Tzw. badanie w ciemni kabinowej:

– badanie widzenia zmierzchowego

– badanie wrażliwości na olśnienie

Istnieje również możliwość wykonania badania lekarskiego a także szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych i kandydatów na kierowców

Zapraszamy na sprawne wykonanie badania psychotechnicznego

Tel: 795 822 967

Click Here