Formalności przed uzyskaniem pozwolenia na broń

Starając się o pozwolenie na zakup broni…

…obowiązuje Cię Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Szereg formalności, które musisz spełnić aby uzyskać pozwolenie na broń:

 1. Musisz zdać egzamin na dopuszczenie do posiadania broni
 2. Powinieneś złożyć podanie o wydanie promesy na zakup broni.
 3. Powinieneś zdobyć zaświadczenie uprawniające do nabycia broni.

Po spełnieniu tych trzech warunków możliwy jest zakup broni.

Staranie o dopuszczenie do posiadania broni zaczynasz od zgłoszenia się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji (w Krakowie Komenda Policji przy ul. Ujastek 1 (budynek „S”), tel. 47 83 53 260).

Aby złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia na zakup broni koniecznie należy przedstawić dwa orzeczenia: 

psychologiczne i lekarskie

oba o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Obydwa dokumenty możesz otrzymać u nas po kompleksowym badaniu psychologicznym i lekarskim

Badania do posługiwania się bronią, badania na broń, lub badania do broni traktowane często jako testy psychologiczne dla posiadaczy broni – dotyczą osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Ich celem jest wykluczenie spośród kandydatów osoby z zaburzeniami funkcjonowania psychologicznego.

Badania psychologiczne kończą się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.
Badania lekarskie na posiadanie broni kończą się wydaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań do posługiwania się bronią.

Te dwa dokumenty są niezbędne aby uzyskać zaświadczenie uprawniające do nabycia broni do ochrony osobistej, myśliwskiej, sportowej lub kolekcjonerskiej.

Termin ważności badań

Dopuszczenie do posiadania broni kieruje się szczegółowymi przepisami, które określają termin ważności badań psychologicznych.
W przypadku broni bojowej lub gazowej badanie należy powtarzać co 5 lat.

Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni myśliwskiej rządzi się nieco innymi przepisami.

Od 1 kwietnia 2023 r., posiadaczy broni palnej do celów łowieckich obowiązują okresowe badania psychologiczne i lekarskie w myśl nowelizacji ustawy o broni i amunicji.

Należy również pamiętać, że orzeczenie psychologiczne i lekarskie na posiadanie broni ważne jest przez 3 miesiące od daty badania. Oznacza to że od daty badania lekarskiego lub psychologicznego badany ma 3 miesiące na złożenie tych orzeczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Po badaniu otrzymują Państwo dwa dokumenty potrzebne do złożenia na policji aby starać się o dopuszczenie do posiadania broni : orzeczenie psychologiczne do posługiwania się bronią oraz orzeczenie lekarskie do posługiwania się bronią.

Wszystkie badania do zaświadczenia uprawniające go do nabycia broni zajmują u nas ok 2,5 godziny.

Na czym polegają badania psychologiczne dla posiadaczy broni?

Psycholog powinien stwierdzić czy osoba badana nie wykazuje zaburzeń natury psychologicznej (wymienionych w ustawie o broni i amunicji), sprawdza czy jest sprawna umysłowo i posiada pełną zdolność psychiczną do dysponowania bronią.

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie, a więc czy jest możliwe dopuszczenie do posiadania broni.

Jaki jest zakres badania lekarskiego?

 • Konsultacja okulistyczna
 • Konsultacja psychiatryczna
 • Konsultacja lekarza uprawnionego do badań na broń

Jak długo trwa badanie poprzedzające zaświadczenie uprawniające do nabycia broni?

Samo badanie psychologiczne trwa od 1 do 2 godzin, w zależności od tempa pracy osoby badanej.
Na komplet badań na dopuszczenie do posiadania broni (lekarskie i psychologiczne trzeba przeznaczyć od 2,5 do 3 godzin.
Informacja o wynikach przekazywana jest bezpośrednio po badaniu.
Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów oraz uprawnionych lekarzy na zasadach określonych przepisami prawa.

Testy psychologiczne do posiadania broni – na czym polegają?

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią (na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem). Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

PRAWO

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Umów się do nas na kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:

Termin: badania na broń odbywają się u nas w każdą sobotę od godz. 8:00, nasza siedziba: Myślenice, ul. Słowackiego 75c, obok stacji Shell

Nasze rejestratorki:

Natalia Pudlik

KIEROWNIK
zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań
- rozliczeniami z kontrahentami
- tworzeniem umów oraz ich koordynowaniem

Kontakt:
Natalia Pudlik
e-mail: rozliczenia.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

Beata Bujas

zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań

Kontakt:
Beata Bujas
e-mail: biuro.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

Przewiń na górę