Kurs na przewóz osób i rzeczy

Zapraszamy na wykonanie kursów

niezbędnych do uzyskania/przedłużenia uprawnień do kierowania pojazdami kat. C, C+E, D, D+E

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kwalifikacja wstępna

dotyczy osób, które:

Są kandydatami na kierowcę zawodowego, ale jeszcze nie posiadają prawa jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.
 • przed ukończeniem 23 roku życia w przypadku kategorii D, D+E.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

dotyczy kandydatów na kierowców, którzy:

 • posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej

Szkolenia okresowe

dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Zadzwoń i Umów się na Badania

Tel: 795 822 967

Click Here