Kurs prawa jazdy kat. C

KATEGORIA „C” UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,w/w pojazdem z przyczepą lekką,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Wymagany minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień: 21 lat.
Ważne! Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek kandydata do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat (informacja odnośnie kwalifikacji wstępnej w zakładce „SZKOLENIA”).

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

Od 19 stycznia 2013 roku każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia, musi posiadać utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyska go w Wydziale Komunikacji i Transportu odpowiednim do miejsca zameldowania. Przed wizytą w w/w należy skompletować niżej wymienione dokumenty:

 • poprawnie wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • ksero dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • oryginał do wglądu,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. (lewy profil),
 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania dokumentu)
 • oryginał do wglądu,
 • lekarz okulista i lekarz ogólny (kategoria: AM, A1, A2, A),
 • lekarz okulista, laryngolog oraz lekarz ogólny (kategoria C, C+E),
 • lekarz ogólny (kategoria: B, B+E),
 • lekarz okulista, laryngolog, neurolog oraz lekarz ogólny (kategoria D)
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem (kategoria: C, C+E, D)
 • pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.


Kurs obejmuje:

 • 20 godzin zajęć teoretycznych,
 • 30 godzin zajęć praktycznych – w przypadku, gdy kursant rozpoczyna równocześnie szkolenie w zakresie
 • prawa jazdy kategorii C i C+E, liczba godzin zajęć praktycznych kat. C ulega zmniejszeniu o 10.
 • egzamin wewnętrzny (teoria + praktyka).

Warunki przystąpienia do szkolenia:

 • 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

 

Zajęcia teoretyczne: forma wykładowa lub forma zdalna

Zajęcia praktyczne: nasze place manewrowe:

Słowackiego 75c, Myślenice – Sprawdź

Rabka Zdrój – Sprawdź

Umów się na wizytę

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice

Dowiedz się więcej na temat kursu

tel. 576-000-261, 795-822-967

Agnieszka Gogól

KOORDYNATOR DS. PROJEKTÓW
zajmuje się u nas:
- kompleksową obsługą kursanta
- koordynacją szkoleń zawodowych, kursów praw jazd
- koordynowaniem przebiegu pozyskania dofinansowania dla kursanta
- tworzeniem harmonogramów, terminarzy

Kontakt:
Agnieszka Gogól
e-mail: biuro.partnermed@gmail.com
tel. 576-000-261

PARTNER-MED Centrum Kierowcy Zawodowego Sylwia Bernat
Słowackiego 75C
32-400 Myślenice

Godziny otwarcia CENTRUM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Poniedziałek 7:00-21:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-20:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 7:00-21:00
Sobota 8:00-13:00
Niedziela 8:00-13:00

Przewiń na górę