OBOWIĄZKOWE OKRESOWE BADANIA NA BROŃ W 2023r. DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ

Do posiadania broni potrzebne jest zaświadczenie uprawniające do nabycia broni.

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

 • posiadasz broń do ochrony osobistej,
 • posiadasz broń bojową,
 • posiadasz broń gazową,
 • czujesz się zagrożony, występujesz o zezwolenie na posiadanie broni do ochrony osobistej.

BADANIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ MYŚLIWSKĄ

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są konieczne gdy:

 • jesteś myśliwym,
 • starasz się o zaświadczenie uprawniające do nabycia broni myśliwskiej
 • masz broń myśliwską i starasz się o rozszerzenie pozwolenia na broń.

Od 1 kwietnia 2023 r., posiadaczy broni palnej do celów łowieckich będą obowiązywać okresowe badania psychologiczne i lekarskie. Oznacza to, że do tego terminu należy złożyć w Wojewódzkiej Komendzie Policji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne uprawniające do korzystania z broni. Takie orzeczenie jest ważne na okres 5 lat. Po upływie tego terminu do Komendy Policji należy złożyć kolejne orzeczenie lekarskie i psychologiczne przedłużające uprawnienia na kolejny okres 5 lat.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ SPORTOWĄ

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

 • uprawiasz strzelectwo sportowe,
 • masz patent strzelecki
 • masz licencję strzelecką
 • bierzesz udział w zawodach strzelectwa sportowego.
 • chcesz ćwiczyć strzelanie posługując się własną bronią sportowa
 • starasz się o pozwolenie na zakup broni sportowej
 • masz broń sportową, chcesz dokupić kilka dodatkowych jednostek

Dopuszczenie do posiadania broni sportowej nie wymaga badań okresowych. Ustawodawstwo w tym zakresie nie zmieniło się. Oznacza to, że wystarczy, że osoba zainteresowana przedłoży do Wojewódzkiej Komendy Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne podczas pierwszorazowego składania dokumentacji o pozwolenie do celów sportowych i tych orzeczeń nie trzeba odnawiać.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ KOLEKCJONERSKĄ

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

 • jesteś kolekcjonerem
 • chcesz mieć broń kolekcjonerską,
 • chcesz ćwiczyć strzelanie posługując się własną bronią kolekcjonerską.
 • chcesz wystąpić o pozwolenie na posiadanie broni kolekcjonerskiej

Dopuszczenie do posiadania broni kolekcjonerskiej nie wymaga badań okresowych. Ustawodawstwo w tym zakresie nie zmieniło się. Oznacza to, że wystarczy, że osoba zainteresowana przedłoży do Wojewódzkiej Komendy Policji orzeczenie lekarskie i psychologiczne podczas pierwszorazowego składania dokumentacji o pozwolenie do celów sportowych i tych orzeczeń nie trzeba odnawiać.

Umów się do nas na kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:

Termin: badania na broń odbywają się u nas w każdą sobotę od godz. 8:00
nasza siedziba: Myślenice, ul. Słowackiego 75c, obok stacji Shell

Nasze rejestratorki:

Natalia Pudlik

KIEROWNIK
zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań
- rozliczeniami z kontrahentami
- tworzeniem umów oraz ich koordynowaniem

Kontakt:
Natalia Pudlik
e-mail: rozliczenia.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

Beata Niechajewicz

zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań

Kontakt:
Beata Niechajewicz
e-mail: biuro.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

OBOWIĄZKOWE OKRESOWE BADANIA NA BROŃ W 2023r. DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
Przewiń na górę