Obrót bronią

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO OBROTU BRONIĄ I MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI O PRZEZNACZENIU CYWILNYM

Badania psychologiczne i lekarskie są potrzebne gdy:

  • prowadzisz pokazy fajerwerków
  • prowadzisz pokazy sceniczne i pirotechniczne, pokazy weselne
  • masz sklep z fajerwerkami, petardami, zimnymi ogniami, pracujesz przy produkcji fajerwerków
  • jesteś pracownikiem sklepu myśliwskiego
  • ubiegasz się lub posiadasz pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Badanie psychologiczne i lekarskie należy powtarzać co 5 lat.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Umów się do nas na kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:

Termin: badania na broń odbywają się u nas w każdą sobotę od godz. 8:00, nasza siedziba: Myślenice, ul. Słowackiego 75c, obok stacji Shell

Umów się do nas na kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:

Termin: badania na broń odbywają się u nas w każdą sobotę od godz. 8:00
nasza siedziba: Myślenice, ul. Słowackiego 75c, obok stacji Shell

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO OBROTU BRONIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające posiadanie broni są potrzebne gdy:

  • twoja firma stara się o koncesję na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • jesteś osobą ubiegającą się lub posiadającą prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnioną przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • jesteś przedsiębiorcą, masz dostęp, przechowujesz materiały wybuchowe o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  • jesteś pracownikiem firmy posiadającej koncesję na wytwarzaniu i obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Badanie psychologiczne i lekarskie należy powtarzać co 5 lat.

PRAWO

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarcza albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicja oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1).

OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Umów się do nas na kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:

Termin: badania na broń odbywają się u nas w każdą sobotę od godz. 8:00
nasza siedziba: Myślenice, ul. Słowackiego 75c, obok stacji Shell

Nasze rejestratorki:

Natalia Pudlik

KIEROWNIK
zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań
- rozliczeniami z kontrahentami
- tworzeniem umów oraz ich koordynowaniem

Kontakt:
Natalia Pudlik
e-mail: rozliczenia.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

Beata Niechajewicz

zajmuje się u nas:
- rejestracją na badania
- koordynowaniem przebiegu badań

Kontakt:
Beata Niechajewicz
e-mail: biuro.partnermed@gmail.com
tel. 795-822-967

Przewiń na górę