Oferta dla szkół

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,
   Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Centrum Psychologii świadczy pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz ich rodzinom. Ponadto współpracujemy z instytucjami i specjalistami pracującymi na rzecz dobra dziecka i profilaktyki zdrowia psychicznego w ramach szkolenie rady pedagogicznej, prelekcje dla rodziców, warsztaty w klasach oraz superwizje.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego:

1. Zobacz kto zarabia na Twojej aktywności w sieci
     Warsztat dla klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych, który w ciekawej formie zaprasza dzieci do krytycznego myślenia wobec treści prezentowanych w sieci. Podczas zajęć uczniowie rozwijają swoje kompetencje emocjonalno-społeczne, wspólnie ze specjalistą przyglądają się mechanizmom funkcjonowania korporacji on-line. Zachęcamy dzieci do analizowania treści i ich funkcji, a dzięki wspólnej pracy stają się ekspertami oceniającymi najpopularniejsze aplikacje takie jak: Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Fortnite, Minecraft czy Roblox.

2. Diagnoza systemu klasowego i praca z problemami
     Warsztat dla klas 1-8 oraz szkół ponadpodstawowych, podczas wspólnej pracy terapeuci badają strukturę klasy. Socjoterapeutyczna metoda poznania uczniów, pozwala na postawienie hipotez diagnostycznych i wysunięcie propozycji rozwiązania trudności w zespole klasowym. Szczególnie polecana dla klas z problemami oraz dla klas 4-tych, które zmieniają wychowawcę oraz formę nauczania. Na warsztaty zapraszamy klasę oraz wychowawcę. Na podstawie pracy uczniów prowadzący określa role poszczególnych uczniów i wzajemny wpływ na siebie.

3. Jak dobrze być sobą
     Warsztaty dla klas 1-8 oraz szkół ponadpodstawowych, których celem będzie rozwijanie ważnych umiejętności emocjonalno-społecznych min. umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom otoczenia oraz umiejętności współpracy. Uczniowie mają okazję rozpoznać swój potencjał oraz wyznaczyć możliwe kierunki jego rozwoju. Warsztat szczególnie polecany dla klas 7-8.

4. Jak uczyć się szybciej i efektywniej?
     Warsztaty dla klas 1-8 oraz szkół ponadpodstawowych, podczas których uczniowie poznają efektywne i skuteczne strategie uczenia się, techniki pamięciowe oraz uczą się jak wprowadzić codzienne nawyki edukacyjne. Terapeuci prowadzą warsztat w ciekawej formie, dzięki czemu zachęcają dzieci i młodzież do tworzenia własnych strategii pamięciowych. Uczniowie rozwijają kompetencje poznawcze, wiedzą jak nauczyć się słówek z angielskiego, zapamiętać wzór z matematyki, wnioskować na podstawie tekstu, a przede wszystkich jak organizować swoją naukę. Co więcej uczniowie dowiedzą się jak zminimalizować stres aby uzyskiwać lepsze wyniki.

5. Jak odkryć swoje mocne strony i wybrać wymarzony zawód?
     To propozycja dla klas 7-8 i szkół ponadpodstawowych, uczniowie podczas zajęć rozpoznają swoje mocne strony, uczą się w jaki sposób zaprezentować je sobie i innym tak, aby jak najlepiej określić swoją ścieżkę dalszej edukacji. Podczas warsztatu prowadzący przedstawią również aktualne trendy zawodowe, a także pokażą różne możliwości na zmieniającym się rynku. Młodzież ma okazję wykonać Kwestionariusz predyspozycji zawodowych.

6. Jak uciszyć wewnętrznego krytyka, który stoi po drugiej stronie naszej odwagi?
     Propozycja dla klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych, uczniowie podczas zajęć uczą się wyłapywania swoich myśli. Podczas warsztatów młodzież uczy się w jaki sposób myśli determinują ich uczucia i zachowania. Dzięki zdobytej wiedzy uczniowie wiedzą jak bardzo sposób myślenia o danej sytuacji wpływa na ich uczucia i zachowania. Warsztat zachęca do tego, aby zmienić negatywny sposób myślenia, dzięki czemu młody człowiek rozwija rozwinąć odwagę do działania. Warsztat ma na celu również naukę reagowania w bardziej elastyczny sposób oraz naukę lepszej komunikacji z samym sobą – co w efekcie daje również lepsze relacje z innymi.

     7. Kolory uczuć
     Warsztaty dla najmłodszych, tj. dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3. Nauka przez zabawę, podczas której dzieci uczą się rozpoznawać, nazywać oraz mówić o przeżywanych emocjach. Pomarańcz, fiolet, błękit, róż, zieleń, muzyka, ruch, śmiech – to wszystko składa się na cudowne warsztaty dla najmłodszych. Uwaga! Dzieci podczas zajęć mogą się pobrudzić 🙂

8. Warsztaty integracyjne z uwzględnieniem nowych uczniów z Ukrainy
     Dziecko z doświadczeniem uchodźczym, które przekroczyło próg polskiej szkoły, jest często dzieckiem obarczonym traumą wojenną, nie zna języka polskiego lub zna go słabo. Kultura polska może być dla niego zagadnieniem zupełnie obcym. To osoba cechująca się odmiennym sposobem postrzegania świata, mająca systemem wartości, o innej wierze lub niewierząca. Dziecko z doświadczeniem uchodźczym reprezentuje postawę odmienną od tej typowej dla ludzi zamieszkujących lokalną wspólnotę. Skłania to całą społeczność szkolną do myślenia nowymi kategoriami i do weryfikacji stosowanych dotąd praktyk. Dlatego tak ważna jest integracja zespołu klasowego. Nasi specjaliści dbając o komfort wszystkich uczniów proponują integracje poprzez zabawę. Na warsztatach jest też miejsce na omówienie z uczniami możliwych trudności; aktualnych lub tych przyszłych.

9. Warsztat dostosowany do potrzeb uczniów i szkoły.

Szkolenia rady pedagogicznej:
    1. Aktualna sytuacja dzieci i młodzieży perspektywa kliniczna i edukacyjna.
2. Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole.
3. Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy – aspekty psychologiczne i prawne.
4. Depresja dzieci i młodzieży- co musimy wiedzieć.
5. Bądź na czasie – co w SIECI piszczy – psychologiczne aspekty kultury internetowej.

Prelekcje dla rodziców:
• Profilaktyka zdrowia psychicznego Twojego dziecka.
• Jak być wystarczająco dobrym rodzicem nastolatka.
• Szczęśliwe dzieciństwo – wartościowe wyposażenie na całe życie.

Superwizje:
• Superwizja zespołu w OPS.
• Superwizja rady pedagogicznej.

CENNIK

Usługa Czas trwania Cena brutto

Warsztat

2 x 45 min (2 lekcje)

500 zł

Szkolenie Rady Pedagogicznej

3 h

1500 zł

Prelekcja dla rodziców

1 h

1000 zł

Superwizja Kadry pedagogicznej

1 h

500 zł

Dowiedz się więcej

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Przewiń na górę