Badania lekarskie z medycyny pracy oraz dla kierowców

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców

W celu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem kat A, B, C, C+E, D

Badania lekarskie dla kierowców zawodowych

W celu przedłużenia uprawnień do wykonywania zawodu

Badania wstępne do pracy

Badania z zakresu medycyny pracy w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania zawodu

Badania okresowe do pracy

Badania w celu przedłużenia przeciwwskazań do wykonywania zawodu