Badania psychotechniczne

Kierowców zawodowych

– kandydatów na kat. C, C+E, D, D+E
– odnawiających ważność prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E
– instruktorów nauki jazdy
– egzaminatorów techniki jazdy
– kierowców taxi

Osób skierowanych przez starostę

– osób zatrzymanych przez policję z powodu prowadzenia samochodem pod wpływem alkoholu,
– osób uznanych za sprawców wypadków drogowych,
– osób, które przekroczyły dozwoloną ilość 24 punktów karnych

Osób skierowanych przez lekarza

– osoby kierujące samochodem kat. B w celach służbowych
– operatorzy maszyn, sprzętu budowlanego, koparek, ciągników, suwnic, żurawi wieżowych itp.
– osoby wykonujące pracę na wysokości,
– inne – zgodnie z zaleceniem lekarza medycyny pracy

Na potrzeby zakładu pracy

– badania psychotechniczne na potrzeby pracodawcy (np. kierowców kat. B, operatorów, osób pracujących na wysokości)
– badania psychologiczne sprawdzające kompetencje pracownicze wymagane na danym stanowisku pracy
– diagnoza psychologiczna w tym zakresie może stanowić istotne wsparcie dla pracodawcy w procesie rekrutacji pracownika na określone stanowisko

Na potrzeby OSP

– strażaków,
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

Badania funkcji wzrokowych

Tzw. badanie w ciemni kabinowej:
– badanie widzenia zmierzchowego
– badanie wrażliwości na olśnienie