Konsultacje psychologiczne

Opieka psychologiczna nad dzieckiem

Pomoc w przygotowaniu dziecka do nadchodzącej zmiany, ustalenie potrzeb dziecka oraz diagnoza bieżących problemów w relacjach

Mediacje

Między stronami, które pozostają w sporze sądowym.

Małżeństwa w trakcie rozwodu

W zależności od celów indywidualnych: ustalanie planu porozwodowej opieki rodzicielskiej, konsultacje mediacyjne.

Konsultacja biegłego psychologa sądowego

Dla osób pozostających stroną w procesie sądowym, wobec których sąd powołał biegłego psychologa sądowego. Konsultacja ma na celu przedstawienie roli biegłego psychologa sądowego oraz charakteru jego pracy. Konsultacja nie jest diagnozą psychologiczną na potrzeby sądu.

Konsultacje psychologa rodzinnego

1. Konsultacje małżeństw przeżywających kryzys w swojej relacji
2. Konsultacje rodzinne, w których jeden z członków przejawia problemy związane z:
– nadużywaniem alkoholu lub innych środków odurzających
– narastającym stanem lęku, stanami depresyjnymi
– szeroko rozumianą odmiennością: problem z akceptacją własnej niepełnosprawności, problem z akceptacją własnej tożsamości
– narastającym poczuciem bycia ofiarą przemocy / sprawcą przemocy
– okresem dojrzewania płciowego – dotyczy to nastolatków i ich relacji z rodzicami
– odczuwaną zmianą w relacji z jednym z członków rodziny
3. Wsparcie psychologiczne – dla osób przeżywających kryzys w związku z śmiercią bliskiej osoby,

Konsultacje psychologa dziecięcego

1. Psychologiczne zajęcia rozwojowe dla dzieci z diagnozą autyzmu
2. Psychologiczne zajęcia rozwojowe dla dzieci zdolnych w zakresie:
– diagnozy ich zdolności
– kierunków rozwojowych
– możliwości wspierania talentu
3. Konsultacja psychologiczna dla dzieci:
– przejawiających problemy wychowawcze,
– przejawiających problemy w kontaktach rówieśniczych,
– z trwałymi trudnościami w nauce.