Kursy na przewóz rzeczy i osób Dobczyce, Kraków, Pcim

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

dotyczy kandydatów na kierowców, którzy:

 • posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Kwalifikacja wstępna

dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną bądź kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, ale chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Szkolenia okresowe

dotyczy osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które

 • Mają od 25 do 50 lat
 • Mieszkają w Małopolsce
 • Pracują w firmie zlokalizowanej na terenie małopolski lub są ubezpieczone w KRUS lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • Nie mają wykształcenia wyższego