Psychoterapia dla dorosłych

W naszym Centrum świadczymy profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dla dorosłych i rodzin.

  • psychoterapia psychodynamiczna
  • psychoterapia rodzin i par
  • terapia uzależnień
  • opieka psychiatryczna
  • konsultacje psychodietetyczne
  • diagnoza psychologiczna
  • badanie psychologiczne do orzeczenia o niepełnosprawności

TERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

Mgr Iwona Kęsek

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo - behawioralnym w krakowskim ośrodku Mensana. Aktualnie uczestniczy w całościowym kursie w zakresie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin, który przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP.
Praktyk metody Kids Skills : Dam radę, Jestem z ciebie dumny. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej oraz konferencjach naukowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach zajmujących się pomocą i wsparciem dla dzieci, podczas praktyk i staży m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ oraz podczas pracy w placówkach oświatowych.
W Centrum zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje wychowawcze i terapię rodzin. Pracuje pod stałą superwizją.

Informacje formalne dot. terapii

Koszt pierwszej sesji: 200zł / 45 minut
każda kolejna sesja 180zł / 45 minut
Terapia rozpoczyna się od 3-5 spotkań konsultacyjnych, po których odbywa się spotkanie podsumowujące oraz przedstawia się zalecenia terapeuty dot. dalszej terapii.

Przyjmuje w:

Poniedziałek 9:00-16:00
Środa 9:00-10:00
Czwartek 13:00-20:00
Piątek 13:00-15:00

Dowiedz się więcej na temat terapii / umów się na wizytę​

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Mgr Łukasz Kocój

PSYCHOTERAPEUTA
Terapeuta, ukończył wiele specjalistycznych szkoleń m.in.: Terapia par, Budowanie trwałych relacji między ludźmi, Profilaktyka i zdrowie młodzieży, Specyfika diagnozy psychodynamicznej pacjenta w wieku rozwojowym, Interwencja kryzysowa, Terapia w trakcie żałoby. Obecnie jest w trakcie całościowego kursu w zakresie psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin (nurt systemowy) w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. Jest także certyfikowanym terapeutą zajęciowym. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się pomocą i wsparciem osób z trudnościami, w tym młodzieży, dorosłych, rodzin, par i seniorów. Zaangażowany dodatkowo w działalność pomocową w formie wolontariatu. Aktualnie współpracuje z ośrodkami psychologicznymi w Mszanie Dolnej i Myślenicach oraz prowadzi fundację działającą w obszarze dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i terapii. W ośrodkach prowadzi terapię młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par. Pracuje pod stałą superwizją.

Informacje formalne dot. terapii

Koszt pierwszej sesji: 200zł / 45 minut
każda kolejna sesja 180zł / 45 minut
Terapia rozpoczyna się od 3-5 spotkań konsultacyjnych, po których odbywa się spotkanie podsumowujące oraz przedstawia się zalecenia terapeuty dot. dalszej terapii

Przyjmuje w:

Wtorek 13:00-19:00
Czwartek 13:00-21:00

Dowiedz się więcej na temat terapii / umów się na wizytę​

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Mgr Weronika Potaczek

PSYCHOLOG KLINICZNY, PSYCHOLOG SĄDOWY, PSYCHOTERAPEUTA PSYCHODYNAMICZNY
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła studia podyplomowe „Psycholog jako biegły sądowy” na Uniwersytecie SWPS oraz studia podyplomowe „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży”. Absolwentka całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W latach 2020-2022r. członkini zespołu badawczego NeuroSmog na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za swoją pracę na rzecz dzieci została wyróżniona odznaką Gwiazdy Szeryfa Praw Dziecka UNICEF w 2019r.

Od 2014r. właścicielka Centrum Rozwoju i Psychologii Weronika Potaczek w Mszanie Dolnej, od 2021r. współwłaścicielka Myślenickiego Centrum Psychologii. Weronika ponadto jest fundatorem i prezesem Fundacji PoWer działającej od 2021r.
Jest główną inicjatorką otwarcia pierwszego w Małopolsce a dziewiątego w Polsce Centrum Pomocy Dzieciom, które wspiera Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Działania Weroniki skierowane są na poprawę jakości życia dzieci i młodzieży zamieszkującej obszar południa Polski w tym Podhala. W ramach tych działań; pracuje klinicznie z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, szkoli kadrę pedagogiczną, występuje w imieniu dzieci przed samorządami lokalnymi, organizuje konferencje dla specjalistów pracujących na rzecz dobra dziecka.

Informacje formalne dot. terapii

Koszt pierwszej sesji: 200zł / 45 minut
każda kolejna sesja 180zł / 45 minut
Terapia rozpoczyna się od 3-5 spotkań konsultacyjnych, po których odbywa się spotkanie podsumowujące oraz przedstawia się zalecenia terapeuty dot. dalszej terapii.

Przyjmuje w:

Piątek 9.00-13.30

Dowiedz się więcej na temat terapii / umów się na wizytę​

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Mgr Anna Krakówka-Kowalska

PSYCHOLOG
Jest specjalistą psychoterapii uzależnień, pedagogiem resocjalizacji, obecnie uczestniczy w procesie 4-letniego szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w profilaktyce i terapii uzależnień, zarówno z dorosłymi jak i nastolatkami. Odbyła wiele kursów i szkoleń z zakresu samorozwoju, psychologii i terapii uzależnień. Jej motto to: "Nie ma przypadków beznadziejnych".
Prowadzi sesje psychoterapii indywidualnej z zakresu uzależnienia oraz współuzależnienia:
- Terapia uzależnienia - Osoby z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera/Internetu;
- Terapia osób współuzależnionych - Osoby będące w relacji z osobami uzależnionymi, żony, mężowie, partnerzy, inni bliscy;
- Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików;
- Terapia dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem - uzależnienia chemiczne od alkoholu, narkotyków, leków oraz uzależnienia behawioralne - od komputera/Internetu, hazardu

Informacje formalne dot. terapii

Koszt pierwszej sesji: 200zł / 45 minut
każda kolejna sesja 180zł / 45 minut
Terapia rozpoczyna się od 3-5 spotkań konsultacyjnych, po których odbywa się spotkanie podsumowujące oraz przedstawia się zalecenia terapeuty dot. dalszej terapii

Przyjmuje w:

Czwartek od 13:00 - 20:00
Piątek od 12:00 - 18:00

Dowiedz się więcej na temat terapii / umów się na wizytę​

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Mgr Kinga Matoga

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w Krakowie.
Praktykuje w szkołach podstawowych na stanowisku psycholog szkolny oraz w gabinetach prywatnych. Pracuje głównie z młodymi i dorosłymi, ale również z dziećmi. Aktualnie jest w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii (nurt systemowy) w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji zarówno indywidualnej jak i grupowej.
Zakres świadczeń:
- Pomoc psychologiczna i wsparcie
- Psychoterapia młodzieży, dorosłych, rodzin i par

Informacje formalne dot. terapii

Koszt pierwszej sesji: 200zł / 45 minut
każda kolejna sesja 180zł / 45 minut
Terapia rozpoczyna się od 3-5 spotkań konsultacyjnych, po których odbywa się spotkanie podsumowujące oraz przedstawia się zalecenia terapeuty dot. dalszej terapii.

Przyjmuje w:

Środa 14.00-20.00
Czwartek 19.00-21.00

Dowiedz się więcej na temat terapii / umów się na wizytę​

ul. Słowackiego 75c, 32-400 Myślenice
tel. 570-909-509
e-mail: myslenicecentrumpsychologii@gmail.com

Mgr Karolina Kozak

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W ramach studiów ukończyła dwie ścieżki specjalizacyjne: "Psychoterapia" oraz "Psychologia kliniczna i zdrowia".
Doświadczenie zdobywała pracując z osobami dorosłymi w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie dokonywała wstępnej oceny stanu psychicznego pacjentów i udzielała krótkoterminowego wsparcia psychologicznego. Ponadto pracowała indywidualnie i grupowo w Środowiskowym Domu Samopomocy z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz zaburzonymi psychicznie.
Posiada doświadczenie kontaktu z dziećmi i młodzieżą poprzez pracę w placówce Montessori oraz odbyte praktyki na świetlicy socjoterapeutycznej i w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Była wolontariuszką w Dziennym Domu Seniora.
Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Pracuje jako psychoterapeutka w Centrum Psychologii i Rozwoju w Mszanie Dolnej oraz Centrum Psychologii w Myślenicach. W obu miejscach przyjmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r.ż.. Swoją pracę poddaje superwizji.
Poszerza wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Mgr Weronika Bier

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
Ukończyła 5 letnie magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku psychologia. Jest także w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale dziennym Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Babińskiego, Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Uniwersyteckiego a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce prowadząc spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Pracowała także w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z pacjentami oraz ich rodzinami objętymi wsparciem hospicjum, będącymi w kryzysie śmierci z powodu chorób terminalnych.

Mgr Dawid Janiec

MEDIATOR
Specjalista od spraw rodziny i psychoterapeuta w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent UPJPII w Krakowie na kierunku Nauki o Rodzinie: Poradnictwo i mediacje, oraz magister Pracy socjalnej.
Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Uczestniczył we własnej, dwuletniej analizie grupowej (self-experience). Ukończył trzymiesięczny staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Kraków- Podgórze w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Indywidualna terapia z pacjentem prowadzona w oparciu o nurt psychodynamiczny i brytyjską psychoterapię Kleinowską.
Praca osadzona w kodeksie etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej Aktualnie uczestniczy w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP. Praktyka zawodowa poddawana regularnym superwizjom.

Przewiń na górę